Deze pagina wordt regelmatig gevuld met nieuwe vragen. Staat uw vraag er niet bij? Stel hem ons via het contactformulier.

Wat onze school onderscheidend maakt

 1. Wat is het voordeel voor mijn kind?
 2. Wat is het voordeel voor mij als ouder?
 3. Waarin verschilt jullie school van een Integraal Kindcentrum?
 4. Wat kost het?
 5. Hoe weet ik zeker dat jullie een goede school zijn?

Hoe een dag op onze school eruitziet

 1. Wanneer kan ik mijn kind brengen en halen?
 2. Hoe gaat dat, een vakantie opnemen?
 3. Wat doet mijn kind gedurende de dag?
 4. Hoe ziet het persoonlijk leerplan eruit?
 5. Wat wordt er van mij verwacht als ouder?
 6. Is er nog wel sprake van een hechte groep kinderen als er flexibele schooltijden zijn?
 7. Is het onderwijs aan mijn kleuter hetzelfde als aan mijn kind van tien?

Hoe de oprichting zal gaan verlopen

 1. Gaan jullie echt van start?
 2. Wanneer gaan jullie open?
 3. Waar komt de school te staan?
 4. Hoe gaat de school heten?
 5. Wat was de aanleiding om de school te starten?
 6. Kan iedereen een nieuwe school oprichten?

 

 


 

Wat onze school onderscheidend maakt


1. Wat is het voordeel voor mijn kind?

Gezien vanuit het kind, ik:

 • kan met de juf of meester en ouders meedenken over wat ik ga leren, wanneer, met wie, hoe snel en op welke manier. Daardoor vind ik leren veel fijner!
 • werk afwisselend met andere kinderen samen, soms met kinderen die juist net zover zijn als ik, soms met kinderen die verder zijn (daar kan ik van leren) en soms met kinderen die minder ver zijn (die kan ik helpen en daar leer ik zelf heel veel van).
 • hoef me nooit meer te vervelen. Als ik iets snel begrijp, kan ik lekker doorwerken, sla ik dingen over of ga ik iets anders doen.
 • krijg hulp naar behoefte. Als ik bijvoorbeeld met rekenen meer hulp nodig heb, dan kan ik dat krijgen. Als ik met taal zelfstandiger kan werken, is dat mogelijk.
 • kan mijn leerprogramma aanpassen. Net als mijn ouders dat met hun werk doen. Bijvoorbeeld als ik met mijn ouders een dag vrij wil nemen, omdat ik meer rust nodig heb, of een tijdje niet zo lekker in m’n vel zit. Zo heb ik nooit meer dat vervelende gevoel dat ik het niet kan bijbenen. Ik kan nooit blijven zitten.
 • kan zóveel leren! Ik vind het gaaf dat ik zoveel kan leren: Engels, filosofie, dansen, kleding maken, interviewen, video’s maken, apparaten bouwen en schilderen.
 • vind het fijn dat mijn ouders echt goed weten wat ik op school doe.

Deze pagina wordt regelmatig gevuld met nieuwe vragen. Staat uw vraag er niet bij? Stel hem ons via het contactformulier.


2 Wat is het voordeel voor mij als ouder?

Gezien vanuit de ouder, ik:

 • ervaar minder stress. Ik hoef niet meer precies op de vastgestelde tijd bij school aanwezig te zijn.
 • weet goed waarmee mijn kind bezig is op school. 5x per jaar heb ik een uitgebreid gesprek met de leerkracht met mijn kind daarbij. Hier kan ik ook mijn wensen en zorgen inbrengen en zoeken we gezamenlijk naar de beste aanpak.
 • kan mijn eigen activiteiten beter organiseren. Bijv. werk, studie, mantelzorg en hobby. Ook de zorg bij meerdere kinderen kan ik beter regelen.
 • kan buiten het hoogseizoen op vakantie: veel goedkoper, geen files, ontspanning! De schoolkosten verdien ik hier al voor een flink deel mee terug.
 • ben door de Ouderkring ook betrokken bij de school als organisatie en mijn ideeën en argumenten doen er toe. Bovendien leer ik in deze kring veel over opvoeding en leren.
 • heb maar met één organisatie te maken in plaats van de voorschoolse opvang, overblijf, school en naschoolse opvang.
 • heb opgewekte kinderen, doordat we vakanties meer kunnen spreiden en meer flexibele rustdagen gedurende het jaar kunnen opnemen, precies op de momenten dat het voor ons gezin uitkomt en belangrijk is.

Deze pagina wordt regelmatig gevuld met nieuwe vragen. Staat uw vraag er niet bij? Stel hem ons via het contactformulier.

3. Waarin verschilt jullie school van een Integraal Kindcentrum?

Wij voegen opvang en onderwijs echt samen, waardoor wij onze kinderen flexibele schooltijden, meer rust en persoonlijke leerwegen kunnen bieden. Dat is dus iets anders dan een Integraal Kindcentrum, waarin meerdere organisaties met elkaar samenwerken onder één dak. Wij vormen één organisatie en één aanspreekpunt. Daarnaast worden kinderen op onze school van 8 tot 18 uur begeleid door leerkrachten.

Deze pagina wordt regelmatig gevuld met nieuwe vragen. Staat uw vraag er niet bij? Stel hem ons via het contactformulier.

4. Wat kost het?

Zie hiervoor de pagina ‘over onze school’.

Deze pagina wordt regelmatig gevuld met nieuwe vragen. Staat uw vraag er niet bij? Stel hem ons via het contactformulier.

5. Hoe weet ik zeker dat jullie een goede school zijn?

Onze school is een bekostigde school, die goed gekeurd is door zowel de gemeenteraad van Berg en Dal als het ministerie van OC&W. Onze school is geïnspireerd door De School in Zandvoort, die dit onderwijsconcept al 10 jaar lang succesvol vormgeeft en toepast. Daarnaast leggen wij als bekostigde school, net als alle andere basisscholen, verantwoording af aan de onderwijsinspectie, die ons op onze kwaliteit zullen beoordelen. De inspectie is positief over De School in Zandvoort, net als de ouders en kinderen daar.

Deze pagina wordt regelmatig gevuld met nieuwe vragen. Staat uw vraag er niet bij? Stel hem ons via het contactformulier.

Hoe een dag op onze school eruitziet

1. Wanneer kan ik mijn kind brengen en halen?

De dag kan beginnen tussen 08.00 en 09.30 en eindigen om 12.30 uur of tussen 16.00 en 18.00 uur.

Deze pagina wordt regelmatig gevuld met nieuwe vragen. Staat uw vraag er niet bij? Stel hem ons via het contactformulier.

2. Hoe gaat dat, een vakantie opnemen?

Tijdens het persoonlijke ontwikkelgesprek, geeft u aan wanneer u graag vakantie wilt opnemen. We zorgen er dan ook samen voor dat er minder op het persoonlijk ontwikkelplan van uw kind staat. U kunt naast vakanties, ook losse vrije dagen opnemen. Dat kan vooruit gepland en flexibel.

Deze pagina wordt regelmatig gevuld met nieuwe vragen. Staat uw vraag er niet bij? Stel hem ons via het contactformulier.

3. Wat doet mijn kind gedurende de dag?

We lezen, schrijven, tekenen, spelen, rekenen en bewegen, net als op iedere basisschool. ‘Op maat’ leren is namelijk geen synoniem voor vrijheid. Aan deze basis kunnen we extra veel aandacht besteden doordat we ’s middags in kleinere groepen werken. We vinden het echter ook belangrijk dat kinderen zich breed kunnen vormen en ondernemende en onderzoekende vaardigheden meekrijgen. In de extra tijd die we hebben, kunnen we kinderen zich op een breder vlak laten ontwikkelen. Bijvoorbeeld: Engels, filosofie, dansen, kleding maken, interviewen, video’s maken, apparaten bouwen en schilderen. Daarnaast biedt extra tijd die er is ook ruimte om veel aandacht te besteden aan de sociale vaardigheden van kinderen. Kinderen werken bij ons op school veel samen.

Deze pagina wordt regelmatig gevuld met nieuwe vragen. Staat uw vraag er niet bij? Stel hem ons via het contactformulier.

4. Hoe ziet het persoonlijk ontwikkelplan eruit?

In een persoonlijke ontwikkelplan gesprek met ouder(s) en de leerkracht, kijken we samen met het kind terug en blikken we vooruit op de komende periode. Dit doen we elke 10 weken. Samen geven we antwoord op de vragen: ‘Waar ben ik goed in?’, ‘Wat vind ik nog moeilijk?’ ‘Wat heb ik geleerd en wat wil ik gaan leren?’ ‘Hoe wil ik dat leren?’, en  ‘Hoeveel tijd en wat voor aanpak is er nodig?’

Deze pagina wordt regelmatig gevuld met nieuwe vragen. Staat uw vraag er niet bij? Stel hem ons via het contactformulier.

5. Wat wordt er van mij verwacht als ouder?

Als school en ouders zijn we leerpartners die elkaar vertrouwen, elkaar feedback kunnen geven en regelmatig afstemmen om uw kind de beste ontwikkeling te geven. We voeren vijfmaal per jaar een gesprek met uw kind en de leerkracht over het persoonlijk ontwikkelplan. Ook kunt u betrokken zijn door uw talent in te zetten voor de school. Dit kan uiteenlopen van het geven van een gastles yoga, het bouwen van een vlot voor ons speelplein of ons adviseren op juridisch gebied of over de ontwikkeling van onze school. We vinden het belangrijk dat we wederzijds blij worden van deze activiteiten.

Deze pagina wordt regelmatig gevuld met nieuwe vragen. Staat uw vraag er niet bij? Stel hem ons via het contactformulier.

6. Is er nog wel sprake van een hechte groep kinderen als er flexibele schooltijden zijn?

Ja, zeker. Vergelijk het bijvoorbeeld met een bedrijf. Ook op uw eigen werk is vaak niet iedereen altijd op hetzelfde moment aanwezig. Toch bestaat er één groep en wordt rekening gehouden met alle collega’s. Dit geldt ook voor een school met flexibele schooltijden. Kinderen weten al snel van elkaar wie wanneer aanwezig is en houden rekening met kinderen die op dat moment niet aanwezig zijn. Het kan zelfs zo zijn dat kinderen, zodra hun vaste vriendjes op vakantie zijn, juist gestimuleerd worden om kinderen te spelen en werken waar ze normaal gesproken minder mee optrekken.

Deze pagina wordt regelmatig gevuld met nieuwe vragen. Staat uw vraag er niet bij? Stel hem ons via het contactformulier.

7. Is het onderwijs aan mijn kleuter hetzelfde als aan mijn kind van tien?

In de basis wel. Natuurlijk hebben jonge kinderen andere vaardigheden dan kinderen van tien jaar oud en daar past het onderwijs zich vanzelfsprekend op aan. Kinderen van vier jaar oud hebben bijvoorbeeld een andere rol tijdens de persoonlijke ontwikkelgesprekken. We bieden hen daarin meer structuur dan kinderen van tien jaar oud die al meer zelf kunnen en willen plannen en beslissen.

Deze pagina wordt regelmatig gevuld met nieuwe vragen. Staat uw vraag er niet bij? Stel hem ons via het contactformulier.

Hoe de oprichting zal gaan verlopen

1. Gaan jullie echt van start?

Wat ons betreft wel.We hebben al goedkeuring van de gemeenteraad van Berg en Dal en het ministerie van OC&W. We zijn nu op zoek naar een geschikte locatie.

Deze pagina wordt regelmatig gevuld met nieuwe vragen. Staat uw vraag er niet bij? Stel hem ons via het contactformulier.

2. Wanneer gaan jullie open?

We hopen op augustus 2018.

Deze pagina wordt regelmatig gevuld met nieuwe vragen. Staat uw vraag er niet bij? Stel hem ons via het contactformulier.

3. Waar komt de school te staan?

De gemeente is verantwoordelijk voor de huisvesting van onze school. Zij zullen de exacte locatie bepalen. De locatie zal goed bereikbaar zijn voor mensen uit Ubbergen, Berg en Dal, Nijmegen, Beek, Ooij, Heilig Landstichting.

Deze pagina wordt regelmatig gevuld met nieuwe vragen. Staat uw vraag er niet bij? Stel hem ons via het contactformulier.

4. Hoe gaat de school heten?

De naam van de school bepalen we samen met de ouders en kinderen die zich aanmelden. Dus mocht u briljante ingevingen hebben, aarzel dan niet deze aan ons door te geven.

Deze pagina wordt regelmatig gevuld met nieuwe vragen. Staat uw vraag er niet bij? Stel hem ons via het contactformulier.

5. Wat was de aanleiding om de school te starten?

Op 1 februari 2015 tweette Michelle, na de Tegenlichtuitzending over De School in Zandvoort, het volgende:

Dit bleek niet het geval. Na een uitgebreide zoektocht en voorbereiding, vond zij Isa, als sterke en innoverende leerkracht met veel onderwijsexpertise, om een soortgelijke flexibele school bij de gemeente Berg en Dal voor te dragen.

Deze pagina wordt regelmatig gevuld met nieuwe vragen. Staat uw vraag er niet bij? Stel hem ons via het contactformulier.

6. Kan iedereen een nieuwe bekostigde school oprichten?

In principe wel. Hoewel een door het ministerie goedgekeurde en bekostigde school een lange adem vereist. Het vraagt heel veel tijd (zo’n 24.000 vrijwillige uren), doorzettingsvermogen, onderwijs- en organisatie expertise en goede begeleiding van ervaren schoolbestuurders en -directeuren.

This is a unique website which will require a more modern browser to work!

Please upgrade today!