Over de nieuwe school

Wij zijn een school in oprichting. We streven in samenwerking met Condor en SPOG naar een opening in 2018.

Het fundament van onze school

 • Kinderen verschillen. Het gemiddelde kind bestaat niet. We willen kinderen een krachtige basis bieden en de mogelijkheid geven van een persoonlijk leerpad dat ze volgen zonder stress, omdat er tijd in overvloed is;
 • Ouders willen we in staat te stellen hun gezinsleven beter te combineren met hun werkende, (mantel)zorgende en studerende leven;
 • Leerkrachten willen we de ruimte, beloning en beroepstrots terug te geven die zij verdienen als opleiders van onze kinderen en de professionals van de toekomst.

Hoe realiseren we dat?

Wij zijn een adaptieve school.

 • Wij geven thematisch, breed en rijk onderwijs waarin alle kerndoelen aan de orde komen, maar waar kinderen ook de ruimte hebben om hun eigen leervragen te formuleren en onderzoeken. Dit onderwijs wordt niet gegeven in jaargroepen maar in stamgroepen (onderbouw, middenbouw en bovenbouw).
 • Wij bieden (als eerste school in de regio Berg en Dal/Nijmegen) flexibele en ruime schooltijden.

Hoe werkt dat in de praktijk?

Elk kind heeft bij ons een persoonlijk leerplan. U, uw kind en de leerkracht bepalen elke 10 weken samen hoe dit plan eruit ziet. Een persoonlijk leerplan betekent overigens zeker niet dat uw kind alleen maar individueel aan het leren is. Het betekent dat een kind eigen doelen stelt, maar deze doelen kunnen juist ook bereikt worden door samen te leren: in duo’s, in kleine groepjes of met de hele stamgroep. Kinderen leren van en met elkaar.

We begrijpen dat de kosten die dit concept met zich meebrengt voor sommige ouders een drempel vormen (al is een groot deel terug te krijgen via toeslagen). Omdat wij willen garanderen dat iedereen met interesse in ons onderwijsconcept zich kan inschrijven voor onze school kent onze school twee pakketten:

 1. Het basispakket: dit pakket is in tijd en hoeveelheid vergelijkbaar met een reguliere basisschool. Goed onderwijs in alle vakken, waarbij kinderen elke dag naar school gaan van 8.00-14.00 uur. Ze zijn de schoolvakanties vrij. Ze betalen hiervoor niets extra’s.
 2. Het totaalpakket: in dit pakket bieden we flexibele school- en vakantietijden. Uw kind heeft de mogelijkheid om dagelijks van 8.00-18.00 onderwijs te volgen. Het totaal aantal uren onderwijs kan daardoor variëren van 940 uur (zoals op de meeste basisscholen) tot wel 2500 uur. Wat biedt dit pakket nog meer?
  • Individuele aandacht omdat er dagelijks na 14.00 uur één leerkracht per 10-12 leerlingen beschikbaar is. Uw kind kan zich daardoor nog sterker vormen op zijn eigen niveau en tempo.
  • Extra leeractiviteiten die regelmatig door vakmensen van buiten de school worden gegeven.
  • Extra educatieve excursies (elke 10 weken).

De kosten voor dit totaalpakket zijn vergelijkbaar met 3 dagen buitenschoolse opvang oftewel ongeveer € 495 per maand. Voor deze kosten is kinderopvangtoeslag mogelijk. Afhankelijk van de gezinssamenstelling en het inkomen krijgt u tot 90% van deze kosten terug. Ouders van kinderen die extra zorg behoeven en hiervoor een ‘rugzakje’ krijgen, kunnen de kosten hieruit betalen.

Meer weten? 

This is a unique website which will require a more modern browser to work!

Please upgrade today!