Over de nieuwe school

Wij zijn een school in oprichting. We streven in samenwerking met Condor naar een opening in augustus 2019.

Het fundament van onze school

  • Kinderen verschillen. Het gemiddelde kind bestaat niet. We willen kinderen een krachtige basis bieden en de mogelijkheid geven om een persoonlijk leerpad te volgen zonder haast, omdat er tijd in overvloed is;
  • Ouders willen we in staat te stellen hun gezinsleven beter te combineren met hun werkende, (mantel)zorgende en studerende leven;
  • Leerkrachten willen we de ruimte, beloning en beroepstrots terug te geven die zij verdienen als opleiders van onze kinderen en de professionals van de toekomst.

Hoe realiseren we dat?

Wij zijn een adaptieve school.

  • Wij geven thematisch, breed en rijk onderwijs waarin alle kerndoelen aan de orde komen, maar waar kinderen ook de ruimte hebben om hun eigen leervragen te formuleren en onderzoeken. Dit onderwijs wordt niet gegeven in jaarklassen maar in stamgroepen (onderbouw, middenbouw en bovenbouw).
  • Wij bieden (als eerste school in de regio Berg en Dal/Nijmegen) flexibele en ruime schooltijden. We zijn 50 weken per jaar geopend, elke werkdag van 8-18 uur.

Hoe werkt dat in de praktijk?

Elk kind heeft bij ons een persoonlijk leerplan. U, uw kind en de leerkracht bepalen elke 10 weken samen hoe dit plan eruit ziet. Een persoonlijk leerplan betekent overigens zeker niet dat uw kind alleen maar individueel aan het leren is. Het betekent dat een kind eigen doelen stelt, maar deze doelen kunnen juist ook bereikt worden door samen te leren: in duo’s, in kleine groepjes of met de hele stamgroep. Kinderen leren van en met elkaar.

Meer weten? 

This is a unique website which will require a more modern browser to work!

Please upgrade today!