Vakantie wanneer je wilt (Gelderlander, 4 mei 2016)

Door: Thed Maas

Een school die de hele dag open is,vijftig weken per jaar. Waar kind en ouders de les-inhoud bepalen.

Een school in de dorpen Ubbergen of Berg en Dal die vijftig weken per jaar open is in plaats van veertig. Dat hebben Isa Claassens (25) en Michelle Veugelers (32) uit Nijmegen voor ogen. Maar er is een probleem: de streek vergrijst omdat er minder kinderen geboren worden.

Waarom dan toch een nieuwe school?
Veugelers: “De eerste jaren zijn heel belangrijk voor de ontwikkeling van een kind. Daarin leg je de basis. Maar de meeste scholen zijn drie maanden per jaar dicht. Dat verbaasde me. Toen zag ik een uitzending over een school in Zandvoort die het hele jaar open is. Ik dacht: waarom bestaat dat in deze regio nog niet?”

Wat is er bijzonder aan jullie school?
Veugelers: “Vijftig weken per jaar open; geen klassen maar drie leeftijdsgroepen; onderwijs toegesneden op de behoefte van elk kind. De een krijgt meer van dit, de ander van dat.”

Maar dat maakt het toch extra duur?
Claassens: “Nee hoor. Als je het geld dat je voor het onderwijs krijgt, samenvoegt met de ouderbijdrage voor de buitenschoolse opvang, 450 euro per maand, dan kan het. Die kosten zijn trouwens tot 90 procent subsidiabel vanuit de kinderopvangtoeslag.”

Hoe doe je dat met de leerkrachten?
Veugelers: “Die werken ook flexibel, in diensten. De een begint ’s morgens om bijvoorbeeld acht uur: de ander om twaalf uur. Voordeel is dat de kinderen de hele dag met leerkrachten te doen hebben.”

Vijftig weken open: wanneer is er dan vakantie?
Veugelers: “Dat bepalen ouders en kinderen in overleg met de leerkrachten. Kinderen moeten volgens de wet minimaal 940 uur onderwijs per jaar krijgen. Dat krijgen ze bij ons ook, oplopend tot wel 2.500 uur. Maar als ouders in oktober op vakantie willen, kan dat. Ook kunnen ze losse vakantiedagen opnemen of een vaste dag thuis zijn met hun kind.”

Wie wil er nou in oktober op vakantie?
Claassens: “In deze regio werken veel mensen in de recreatiesector. Die kunnen niet in de zomerperiode. Wel in oktober. Of januari.”

Kan dat allemaal zo maar?
Veugelers: “Eigenlijk niet. Schooltijden zijn aan wettelijke regels gebonden. Maar het ministerie is een pilot ‘flexibilisering onderwijstijden’ gestart. Daar past ons plan in.”

Hoe zijn de reacties?
Claassens: “We hebben veel enthousiaste reacties van ouders, leerkrachten en bestuurders. We hebben al zo’n zestig verzoeken om informatie binnen van ouders die een school voor hun kind zoeken.”

Wanneer willen jullie beginnen?
Veugelers: “Als alles goed gaat, hopen we in augustus volgend jaar van start te kunnen gaan.”

Als alles goed gaat?
Claassens: “We hebben een stichting opgericht. Nu beoordeelt eerst de gemeente Berg en Dal onze bevolkingsprognoses. Als Berg en Dal ermee instemt, dan moet het ministerie nog groen licht geven.”

Hoe zijn de prognoses?
Veugelers: “Als je kijkt naar de bevolkinsgprognoses en het belangstellingspercentage van vergelijkbare gemeenten, zouden we in vijf jaar zonder problemen naar het vereiste aantal van tweehonderd leerlingen moeten kunnen groeien.”

Dan zitten de andere scholen met een overschot aan lokalen?
Veugelers: “We zijn in gesprek met schoolbesturen over samenwerking. Ze zien ons niet als bedreiging; zij stellen het kind centraal en zien het belang van diversiteit van scholen.”

Stel dat de gemeente zegt: prima plan, we hebben ruimte voor je in Kekerdom?
Claassens: “De kans dat we erheen gaan, is uiterst klein. We zouden dan opnieuw moeten peilen of ouders dat zien zitten. We kiezen bewust voor de kernen Berg en Dal of Ubbergen om deze school voor iedereen uit de gemeente zo toegankelijk mogelijk te maken.”

Isa Claassens
Isa Claassens (25) is leerkracht op een basisschool. Daarnaast is ze mede-eigenaar van het bedrijf Mes en Vork – voeding voor onderwijs dat zich richt op ‘ontmoeten, inspireren en onderzoeken’ in en van het onderwijs. “Waarom doen we dingen zoals we ze doen?”, aldus Claassens.

Michelle Veugelers
Michelle Veugelers (32) ontwikkelt onderwijs voor hogescholen, universiteiten en ziekenhuizen. Daarnaast is ze bestuurslid van School’s Cool, een vrijwillige mentororganisatie die kansrijke, maar kwetsbare jongeren begeleidt in hun overgang van basis- naar voortgezet onderwijs.

Lizette van den Brink, geïnteresseerde moeder uit Ooij:
“Wat ik ten eerste leuk vind aan de nieuwe school, is dat hij misschien in de gemeente Berg en Dal komt. Dat geeft meer keuzevrijheid voor zowel ouders als kinderen. Bovendien gaat deze school zich meer op het kind richten dan op de methode. Kinderen kunnen zo zelfstandiger te werk gaan en meedenken over de volgende stappen in hun eigen leerproces. Misschien leren ze wel liever iets aan de hand van hun favoriete game. Zo kun je leren voor meer kinderen leuk maken.”

Gaby Korfage uit Beek:

“Het past beter bij deze tijd. Veel scholen zijn nog van de oude stempel. Ik vind het fijn dat straks het kind meer vooropstaat en dat het kind zelf ook keuzes kan maken over zijn eigen leerproces als het oud genoeg is. Nu is het zo dat, als je niet meekomt met de plannen van school, je een probleem hebt. Straks kan het kind zelf aangeven waar het klaar voor is en waarin het ge├»nteresseerd is. Ook de ouders worden meer bij dit proces betrokken dan nu. Uiteindelijk moeten uiteraard de kerndoelen wel behaald worden, maar dat kan ook prima via deze weg.”

Marieke van Asseldonk uit Nijmegen:
“Over een paar maanden moet ik mijn zoontje Simon inschrijven; hij wordt in november 2017 4. Dan ga je je afvragen: op wel type school zal hij het beste gedijen? Ik geloof erin dat mensen een drive hebben om te leren. Als je ze zelf laat kiezen waar ze hun energie en tijd in kunnen steken, dan levert dat intrinsieke motivatie op. De afstand kan een bezwaar zijn, maar ik ken meer ouders die interesse hebben. Wellicht dat we qua vervoer samen iets kunnen regelen.”

 

This is a unique website which will require a more modern browser to work!

Please upgrade today!