Onderwijs op maat op nieuwe school (De Brug, 13 juli 2016)

Door: Maaike van Helmond

Michelle Veugelers en Isa Claassens hopen op een ‘go’ van de gemeente Berg en Dal zodat zij volgend jaar al de deuren van hun nieuwe school kunnen openen.

NIJMEGEN – “Om kinderen gelijke kansen te kunnen bieden, moet je ze ongelijk onderwijs geven.” Dat is een van de uitgangspunten van de nieuwe basisschool die Isa Claassens en Michelle Veugelers willen openen. “Bij ons krijgen leerlingen de kans om zich in hun eigen tempo en op hun eigen manier te ontwikkelen.”

“Iets wat eigenlijk heel vanzelfsprekend klinkt, maar wat toch niet gangbaar is”, aldus leerkracht Isa. “En dat zette mij aan het denken”, gaat opleidingskundige Michelle verder. “Ik merkte bijvoorbeeld dat mijn buurtkindje Evy in haar kleuterjaren met plezier naar school ging, maar dat ze in groep drie ineens angstig was en zich minder voelde dan haar klasgenootjes doordat ze moeite had met lezen. Haar broertje liep juist voor op zijn groep en voelde zich te weinig uitgedaagd. Helemaal toen ik zelf moeder werd, groeide bij mij het idee dat het schoolsysteem anders moest kunnen, meer adaptief, oftewel op maat voor de individuele leerlingen.”

Gebrek aan tijd is volgens het tweetal het grootste probleem waar scholen mee worstelen. Isa: “In het huidige systeem zijn scholen verplicht jaarlijks drie maanden vakantie te bieden en krijgt elke leerling hetzelfde aantal uren les, namelijk 940 uur per jaar. Voor sommige leerlingen is dit genoeg, maar andere hebben baat bij meer en breder onderwijs. Dat is waar wij met onze school op in willen spelen: de individuele behoeftes van elke leerling. Als kinderen meer tijd nodig hebben om iets te leren, dan kan dat. En als ze zich breder willen ontwikkelen, dan kan dat ook.”

Dit schoolconcept wordt al acht jaar toegepast op de School in Zandvoort en met succes gezien de positieve reacties. Michelle: “Onderwijs op maat kun je alleen realiseren als je ruimere openingstijden biedt. Onze school zal vijftig weken per jaar van 8.00 tot 18.00 uur geopend zijn. Ouders krijgen de mogelijkheid om het schoolritme af te stemmen op hun gezinsritme, per kind wordt een persoonlijk leerpad vastgesteld en bovendien kunnen ouders en kinderen zelf bepalen wanneer ze op vakantie gaan.” Isa: “Hierbij gaan we uiteraard wel uit van de minimale 940 lesuren, maar het uiteindelijke aantal uren zal per leerling verschillen. Zo blijft het voor alle kinderen uitdagend.” Ook de vertrouwde klassenstructuur wordt losgelaten. “Leerlingen vormen een ‘klas’ met kinderen van verschillende leeftijden. Dit biedt meer vrijheid om de leerlingen te helpen; niet alleen door de leerkracht, maar ook door de leerlingen onderling.”

Als alles goed gaat, start de nieuwe school augustus 2017, ergens in de gemeente Berg en Dal. Aanstaande donderdag wordt in de gemeenteraad besloten of dit ook daadwerkelijk gaat lukken of dat de opening uitgesteld moet worden tot 2018 vanwege de zeer complexe wetgeving voor het stichten van een nieuwe school. Michelle: “De gemeente staat open voor ons initiatief, maar er zijn vanuit de landelijke wetgeving veel bureaucratische hobbels te nemen. Het animo voor de school is echter zo groot, de ouders van zo’n negentig kinderen hebben zich al geïnteresseerd getoond, dat we hopen dat dit aantal en ons enthousiasme het gaan winnen van de bureaucratie.”

This is a unique website which will require a more modern browser to work!

Please upgrade today!