Wij willen een basisschool oprichten’, schreven we in onze allereerste nieuwsbrief in 2015
Niet zomaar een school, maar een school waar ouders en kinderen meebeslissen over het onderwijs. Een school waar je 50 weken per jaar van 8-18 uur terecht kan voor thematisch, breed en toekomstbestendig onderwijs. Een school waar we de helft van de onderwijstijd in groepen van 10 – 12 kinderen werken. Kortom, een school voor jonge pioniers.

De media pikten het op en binnen no time volgden ruim 300 ouders, leerkrachten, gemeenteraadsleden en onderwijsexperts onze pionierstocht.

Inmiddels zijn we 25 nieuwsbrieven, 107 afspraken met de gemeente en het ministerie, 3 expedities en een heel kleuterleven verder
Ondanks dat we, zoals je mogelijk las in onze laatste blog, door een ‘paarse krokodil’ onze opening moesten uitstellen tot 2020, ervaarden we in alles dat het momentum daar was. We hadden een ontiegelijk mooie groep ouders, een bevlogen en keigoed team, een dijk van een bestuurder vanuit ons samenwerkingsbestuur Condor, een brede steun en betrokkenheid van de gemeente en een prachtige locatie. Eindelijk.

En toen was daar een linkse directe…
Een besluit dat niemand in Nederland had zien aankomen. Het ministerie besloot, tot verbijstering van iedereen in onderwijs, dat de pilot flexibilisering onderwijstijd eindigt per augustus 2020, zonder wetswijziging of nieuw experiment. En dat de regels voor flexibel onderwijs bovendien strenger worden dan in 2011 toen de pilot begon.Dat heeft als gevolg dat we onze nieuwe school, zo lang deze maatregel van kracht blijft, niet kunnen openen…..

NEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEE, dat moet een vergissing zijn?????? 
Helaas gebeurt het echt. We zijn er, samen met vele andere scholen, nog steeds door ontgoocheld. Het doet pijn. Zeker omdat de minister zelf aangaf dat dit besluit op basis van een niet representatieve steekproef is genomen, waarbij de scholen waar het wél goed gaat, gek genoeg, ook moeten stoppen met hun concept.

Hè? Maar hoe dan? 
Aan de pilot namen 12 scholen deel. Een deel van die scholen is onderwijstijd puur gaan flexibiliseren om ouders flexibel vakantie te laten opnemen. Die scholen zijn ongunstig uit het onderzoek van de inspectie gekomen. Andere scholen, zoals De School in Zandvoort, zijn onderwijstijd gaan flexibiliseren om kinderen meer onderwijs op maat te bieden. Net zoals wij dit doen. Zij kregen wél positieve beoordelingen van de inspectie. Toch scheert het ministerie alle scholen in de pilot over één kam. De pilot stopt voor iedereen en er is geen mogelijkheid voor nieuwe scholen om een nieuwe pilot te starten.

De PO-raad zegt hierover: “Door nu voor de hele groep het experiment stil te leggen, gooit de minister het kind met het badwater weg.’
De Tweede Kamer stuurde, mede met onze input, ruim 8 kantjes met vragen naar de minister. Een reactie van het ministerie wordt pas in de zomer verwacht.

En wat betekent dat concreet? 
We hebben intensief gezocht naar wat er binnen de nieuwe, strenge regels nog mogelijk is. Dat bleek schrikbarend weinig te zijn. De belangrijkste belemmering zit hem in het verbod om BSO-tijd en onderwijstijd te laten overlappen. Wat onze school bijzonder maakte, is dat we de schotten tussen opvang en onderwijs juist afgebroken hadden: we zijn altijd, 50 weken per jaar, een school met 1 team van leerkrachten. Omdat het ministerie scholen bekostigt voor 40 weken (en niet voor 50), vroegen we ouders om een BSO-bijdrage. Dat deden we bewust: met een BSO-bijdrage kom je namelijk in aanmerking voor kinderopvangtoeslag, zodat onze school ook toegankelijk was voor ouders met lagere inkomens. Het ministerie staat deze betaling van onderwijs – op basis van andere redenen – echter niet meer toe.
Wil je hier nog meer over lezen? Bekijk dan de blogs die ons grote voorbeeld Marjolein Ploegman, oprichter van De School in Zandvoort, hierover schreef.

Jeetje, ongelooflijk. Dit was wel het momentum hè.
Ja, dat was het. Met het topteam dat we hebben, stond alles in de steigers om samen een prachtschool te bouwen. Toch voelt dit niet als het einde, maar – zoals de ouders van de foto het treffend verwoorden – als het midden. We zijn dankbaar voor je betrokkenheid en, zoals we dat ook in onze vorige nieuwsbrief benoemden, steun, denk- en doekracht van ongelooflijk veel mensen. Ooit gaat deze school er komen. We hopen dat je er dan ook bij bent (-:

En in de tussentijd?
Bewaren we onze school in wording zorgvuldig, rouwen we, maar vieren we ook de beweging die we met z’n allen in gang hebben gezet.  Tot slot doen we wat wij in de afgelopen vier jaar bij elke tegenslag deden: enorm hard dansen. Dans je mee?