In onze vorige blog las je dat we hard werken aan een opening in augustus. In de afgelopen periode hielden we samen met de gemeente twee kennismakingsexpedities met ouders in het Kulturhus in Beek vanuit het uitgangspunt dat we ons daar zouden vestigen. Meer dan de helft van de aanwezige ouders meldde hun kind al aan.

En toen?
Uit het onderzoek van de gemeente op de verdieping in het Kulturhus, bleek onverwacht dat de aanpassingskosten relatief hoog zouden zijn. Dit had o.a. te maken met de ventilatiesystemen en beperkte veilige speelruimte buiten.

Net voor de kerst bleek dat er een andere schoollocatie deels vrij komt die ook centraal in de gemeente ligt, maar in een andere kern, namelijk de Kentalis Terwindt school aan de Nijmeegsebaan 21A tussen Heilig Landstichting en Groesbeek in.

Gezien de tijdsperiode die nodig was om het Kulturhus aan te passen en de bibliotheek te verhuizen moest het College van B&W van de gemeente in december een definitief besluit nemen. Zij hebben de Kentalis Terwindt school als definitieve locatie voor onze school aangewezen.

Zo, dat is even een switch…
Ja. Een switch waarvan we ons realiseren dat het voor een deel van de ouders fijn is en voor anderen een grote impact heeft op hun keuze, aangezien de reisafstand groter is. Dat bezorgde ons echt hartzeer, omdat we weten dat de keuze voor een basisschool een hele belangrijke is. Een beslissing die je als ouder heel bewust neemt. Alle ouders die zich hebben aangemeld hebben we daarom persoonlijk gebeld om met hen hierover af te stemmen.

Een vliegende start in 2019 
Tegelijkertijd hebben we begrip voor de financiële overwegingen van het college en zijn we positief over de nieuwe locatie: de school ligt mooi in het groen, het gebouw is deels nieuw gebouwd in 2013 en beschikt over een fijne speelzaal. Er is wel een verbouwing noodzakelijk. De gemeente heeft ons echter alle vertrouwen gegeven dat we in augustus op de nieuwe locatie een vliegende start kunnen maken. We wensen iedereen een liefdevol en pionierend 2019!