In onze vorige blog las je dat we met de gemeente in gesprek zijn over een mogelijke locatie. Inmiddels hebben zij ons aangegeven dat er 4 potentiële locaties in verschillende kernen van de gemeente op de shortlist staan.

Spannend, en nu?
Samen met de gemeente zijn we intensief bezig om de mogelijke verbouwingskosten hiervoor te berekenen. Daarna beslist het college van B&W op welke locatie we ons mogen vestigen.

Wat zijn de locaties? 
Op de shortlist staan een locatie in Beek-Ubbergen, twee locaties in Groesbeek en een (tijdelijke) locatie in Millingen. De Heilig Landstichting staat (nog) niet op de shortlist, maar wordt wel onderzocht. In Berg en Dal is op dit moment geen locatie beschikbaar.

Gaan jullie open in augustus 2018? 
Die kans is groot. Maar pas als de gemeenteraad officieel de verbouwingskosten heeft goedgekeurd, kunnen we dat met zekerheid zeggen. Woon je buiten de gemeente en moet je je kind al vóór 1 maart aanmelden bij een school? Doe dat dan. Je kunt je altijd weer uitschrijven, en je alsnog voor onze school aanmelden. Voor onze school ligt de aanmeld-deadline namelijk pas op 20 juni.