In onze vorige blog las je dat we op woensdag 22 november een gesprek hadden met het ministerie van OC&W. Dat ging zo goed, dat we inmiddels hebben vernomen dat het ministerie een positief besluit zal nemen over onze nieuwe basisschool! En daar zijn we superblij mee!

Yesssss!  
Ja, dat vonden en voelden wij ook!

Kunnen jullie nu open?
Met de goedkeuring van het ministerie hebben we een grote hobbel genomen. Nu is de gemeente aan zet om in afstemming met ons passende huisvesting te vinden. Daar is haast bij geboden, aangezien 8 februari 2018 de laatste gemeenteraadsvergadering is om hierover te besluiten, om in de zomer van 2018 open te kunnen. Daarna vinden er verkiezingen plaats voor een nieuwe gemeenteraad en is de eerste vergadering pas in mei.

Wat is jullie invloed? 
De gemeente beslist dus over de plek waar onze nieuwe school komt, maar wij kunnen adviseren. Dat doen we samen met ouders en leerkrachten. We kunnen in principe nog in alle kernen van Berg en Dal worden gehuisvest, waarbij de gemeente de zoektocht start in de kern Berg en Dal/Ubbergen.

Zodra we meer nieuws hebben over mogelijke locaties, dan houden we je natuurlijk op de hoogte. En mocht je een mooie locatie in de gemeente Berg en Dal weten, neem dan zeker even contact met ons op.