Lees in deze blog met welke oplossingen we bezig zijn om toch een nieuwe school te openen

Voor de zomer vernam je mogelijk dat de wet het nog niet toeliet om onze nieuwe school in Berg en Dal direct goed te keuren. (Lees hier waarom dat ook alweer precies was).

Gelukkig zijn er meerdere wegen die naar Rome leiden. We zijn namelijk in gesprek over samenwerking met bestaande schoolbesturen. Onder hun vlag zou een opening van een nieuwe school wellicht eerder mogelijk zijn.

Samenwerken = een huwelijk
Samenwerking is echter niet zomaar iets: je kunt het vergelijken met een huwelijk, waarin je de intentie uitspreekt voor lange tijd elkaar te versterken. We onderzoeken dan ook zorgvuldig of we in dit eventuele huwelijk voldoende ruimte, autonomie en authenticiteit behouden om ons onderwijs op maat goed vorm te geven. Dat kost tijd. Veel tijd. Vandaar dat deze update ook even op zich liet wachten.

Zelfstandig is ook een optie
Het is daarnaast nog steeds een optie om wederom een aanvraag in te dienen voor een zelfstandige school. De opening zou dan alleen, met alle vereiste wettelijke goedkeuringen, op zijn vroegst in september 2018 zijn.

We laten ons adviseren door experts
We stemmen daarom ook met sterke directeuren en schoolvernieuwers uit heel het land af over de beste weg naar Rome. Mocht jij ons daarin ook kunnen adviseren, dan vernemen we dat graag.

Wat we ook kiezen, we zorgen dat je uiterlijk in december duidelijkheid hebt, zodat je weet waar je aan toe bent voor jouw eigen keuze.