Lees in deze blog teleurstellend nieuws (waarom ons plan niet goedgekeurd kon worden) en hoopvol nieuws (we zijn bezig met alternatieve oplossingen).

We hebben er alles aan gedaan. De gemeente heeft er alles aan gedaan, maar de wet liet het niet toe onze aanvraag goed te keuren (net als bij meerdere vernieuwende scholen in Amsterdam het geval was deze week).

Dit vernamen we via onderwijsjurist prof. Zoontjes. We bevinden ons in een grijs gebied, maar uitspraken van de Afdeling bestuursrechtspraak  van de Raad van State wijzen op het indienen van een nieuwe aanvraag (en dus een jaar vertraging). Lees hier waarom precies. De gemeenteraad heeft dit donderdag 14 juli ook besloten.

Dat betreuren we, maar tegelijkertijd zijn we bezig met alternatieve oplossingen om wellicht de school alsnog te kunnen starten. In het vroege najaar hopen we je daarover meer te kunnen vertellen.

Voor nu willen we je wederom danken voor je steun. We blijven zoeken naar de beste manier om onderwijs op maat tot stand te kunnen brengen.